Aktualności

Konferencją zakończyliśmy projekt

24.09.2014 r.

Konferencja podsumowująca projekt
W dniu 20 września b.r. w Restauracji Janusz w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, prowadzony przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prorektor ds. Nauki UPH – prof. dr hab. Kazimierz Jankowski.
Po krótkiej części oficjalnej, uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr Renaty Bryzek z Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki na Wydziale Humanistycznym UPH, na temat „Przewodnik, rzemieślnik, mistrz? Różnorodność literackich portretów nauczycieli.”  W następnej kolejności przedstawiony został model praktycznego kształcenia studentów/-ek wypracowany, wdrożony i sprawdzony w działaniu w czteroletnim okresie prowadzenia projektu. Sprawdził się, jest dobry i godny upowszechnienia w polskim, a może nie tylko polskim, systemie kształcenia przygotowującego kandydatów do nauczycielskiego zawodu. Taka konkluzja wynika z wypowiedzi kierownika projektu i trzech pań koordynujących pracę na kierunkach biologia, chemia i matematyka: dr Marii Obrębskiej, dr Krystyny Wojciechowskiej i mgr Celiny Kadej.
Zrealizowany projekt dobrze wypadł w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych konsekwentnie od pierwszej do ostatniej formy wsparcia udzielonego beneficjentom. Osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki, a w paru przypadkach nawet je przekroczono, co było możliwe dzięki starannemu przygotowywaniu  postępowań przetargowych i oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi. Poinformowała o tym zebranych mgr Aneta Strupiechowska – ewaluator projektu.
Konferencję uświetniły występy młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. Jesienny spektakl, będący znakomitym połączeniem poezji, muzyki i tańca, został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników konferencji. Mamy utalentowaną młodzież i nauczycieli, potrafiących mądrze pokierować jej rozwojem! Dziękuję za tę duchową ucztę Pani Dyrektor Szkoły mgr Magdalenie Olszewskiej-Silna za to, że bez wahania zgodziła się na przyjęcie zaproszenia do współpracy przy przygotowaniu artystycznej oprawy konferencji, nauczycielce Pani mgr Jolancie Batok za wyreżyserowanie przedstawienia i przygotowanie młodzieży oraz młodym artystom za chwile jesiennych wzruszeń.
Po obiedzie, swoistej uczcie dla ciała, nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów i symbolicznych kaganków oświaty. Otrzymali je dyrektorzy szkół, szkolni pedagodzy, nauczyciele przedmiotów biologia, chemia, matematyka i przyroda, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Wykonali oni bardzo ważną pracę, dlatego jeszcze raz pragnę podziękować za wiedzę, dyspozycyjność, umiejętności przekazane studentom przygotowującym się do nauczycielskiej pracy.
Dziękuję także Panu Januszowi Kaliniakowi, właścicielowi Restauracji Janusz i wszystkim osobom obsługującym konferencję, za bardzo dobre przygotowanie obiektu do naszych potrzeb, miłą atmosferę i bardzo dobrą współpracę w okresie poprzedzającym naszą imprezę.
Przez cztery kolejne lata inwestowaliśmy w Siedlecką oświatę, a w szczególności w rozwój ludzi z nią związanych. Efekty są wymierne. Można o nich przeczytać w załączonym artykule oraz w publikacji podsumowującej projekt. Zachęcam do tej lektury.
Wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować w ramach tego projektu składam serdeczne podziękowanie. Prowadzenie projektu to gra zespołowa i myślę, że jako zespół zdaliśmy egzamin.


Z pozdrowieniem i wyrazami szacunku.
Ryszard Kowalski

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć z konferencji.

 

Z dyplomem i kagankiem oświaty do szkół!

11.06.2014 r.                              

Z dyplomem i kagankiem oświaty do szkół!

W dniu 30 maja 2014 roku odbyła się promocja trzeciej grupy studentek/ów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. W uroczystej oprawie, w obecności dyrektorów szkół, szkolnych pedagogów i nauczycieli przedmiotów z siedleckich placówek oświatowych biorących udział w projekcie, dyplomy otrzymało 56 osób z trzech kierunków kształcenia: biologii (studia licencjackie i magisterskie), chemii i matematyki (studia magisterskie). Absolwentki/ci projektu są znakomicie przygotowani do podjęcia pracy w szkołach i realizowania swojego nauczycielskiego powołania.  To dobra wiadomość dla władz oświatowych poszukujących ambitnych  i nowoczesnych nauczycieli potrafiących motywować młodzież.

Młodzieży akademickiej, która wybrała drogę nauczycielskiego przygotowania i zakończyła praktyczne kształcenie według modelu wdrożonego w projekcie, gratulujemy i składamy serdeczne życzenia pomyślności w realizacji zawodowych i osobistych planów. Mamy nadzieję, że uzyskany dyplom ułatwi Wam znalezienie miejsca w wymarzonej nauczycielskiej profesji.

W imieniu pracowników projektu

Ryszard Kowalski

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

Edukacja, która leczy bezsenność!

09.06.2014 r.                              

Edukacja, która leczy bezsenność!

Tegoroczne szkolenie zorganizowane w cyklu zatytułowanym „Co nowego w nauce?”, w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” poświęcone było zagadnieniu psychoedukacji we współczesnej medycynie. Z uczestnikami projektu spotkał się dr Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład wprowadzający do dyskusji poświęcony był omówieniu współczesnego stanu wiedzy na temat znaczenia edukacji w terapii pacjentów. Warto zwrócić uwagę na stwierdzenie, że „nawet najbardziej dogłębna wiedza na temat etiologii i patogenezy jakiejś choroby nie przekłada się często na efekty kliniczne, mierzone skutecznością leczenia”. Na jego podstawie wykładowca wskazał na rolę czynników behawioralnych i poznawczych w rozwoju chorób, a zatem także w ich leczeniu. Jego zdaniem, większość chorób będących problemem współczesnej cywilizacji, wynika z niewłaściwych zachowań i braku odpowiedniej wiedzy prozdrowotnej. Ich powstawaniu sprzyja siedzący tryb życia, ograniczenie aktywności fizycznej, nadmiar cukrów i tłuszczu w diecie, używki i stres. Dr Michał Skalski zauważył brak bezsenności na liście chorób cywilizacyjnych, opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia, a przecież co trzecia osoba skarży się na problemy ze snem. Czy warto zatem zajmować się bezsennością? Jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ jej konsekwencje mogą być bardzo groźne i skutkować otyłością, chorobami układu krążenia, cukrzycą, stanami lękowymi i depresyjnymi, popadaniem w nałogi. Podstawą leczenia bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli edukacja pacjenta dotycząca zachowań okołosennych.

Po zakończeniu wykładu zadano wiele pytań i odbyła się dyskusja. Ze szkolenia wiemy, że sen jest dla nas bardzo ważny, a bezsenności nie wolno lekceważyć. Gdy się pojawi, trzeba udać się do specjalisty, ale zanim to nastąpi, warto samemu zastosować parę prostych zaleceń, np. starać się zasypiać codziennie o tej samej porze, kłaść się do łóżka tylko wtedy, gdy sen nadchodzi, a gdy nie chce przyjść należy łóżko opuścić i zająć się jakąś spokojną czynnością, najlepiej poza sypialnią. I jeszcze jedno - oglądanie telewizji, czytanie bądź jedzenie w łóżku, to bardzo złe przyzwyczajenia!

Warto o tych zaleceniach rozmawiać z uczniami, bo przecież tak często ziewają na zajęciach, co może być jednym z objawów niewyspania. Ale ten problem jest bardziej złożony. Jedno jest pewne, z wieloletnich badań i obserwacji klinicznych prowadzonych przez dr Michała Skalskiego wynika, że najbardziej skuteczną metodą leczenia bezsenności jest grupowa terapia behawioralno-poznawcza, której charakter i struktura przypomina zajęcia szkolne.

Wszyscy uczestnicy seminarium szkoleniowego otrzymali wydrukowane materiały. Trafiły one także do bibliotek szkolnych wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Panu Doktorowi Michałowi Skalskiemu składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie szkolenia aktualizującego i upowszechniającego wiedzę medyczną. Cieszę się, że spotkał się z naszą społecznością i zachwycił nas swoją wiedzą i umiejętnością jej przekazu. Dziękuję także tym wszystkim, którzy wzięli udział w seminarium. Wspólne wysłuchanie akademickiego wykładu jest zawsze dużą wartością i przyjemnością, tym bardziej, że współpraca w ramach projektu trwa już parę lat i łączą nas trwałe więzy przyjaźni.

Ryszard Kowalski

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

Zaproszenie na szkolenie z cyklu „Co nowego w nauce?”

16.05.2014 r.
Życzenia wielkanocne

 

Życzenia świąteczne 

17.04.2014
Życzenia wielkanocne

W Pałacu w Łochowie o twórczym myśleniu i szkolnej aktywności

25.03.2014

Konferencja - Wychowanie we współczesnej szkole
W dniu 22 marca b.r. w Pałacu w Łochowie odbyła się konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole” poświęcona tematyce twórczego myślenia i aktywnego działania w szkole. Była to czwarta konferencja zorganizowana w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prorektor ds. Rozwoju UPH – prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk.

Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech interesujących wykładów przygotowanych przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Tezy wykładów dotyczyły rozwoju kreatywności, zainteresowań i pasji, stymulowania twórczości uczniów, rozpoznawania twórczego potencjału  oraz edukacji przez twórczość.

Konferencja z pewnością przyczyniła się do ugruntowania przekonania, że efektywne nauczanie i wychowanie w szkole powinno być oparte na twórczym myśleniu i aktywnym działaniu.

Dobrze się złożyło, że konferencję mogliśmy przeprowadzić w Pałacu w Łochowie, obiekcie znanym z organizacji wielu imprez oświatowych i kulturalnych, w tym plenerów artystycznych, wystaw, spotkań literackich i in. W pałacowych wnętrzach i w otoczeniu pięknie odrestaurowanych budynków czuje się twórczy klimat. Co ważne - dopisała frekwencja, a skąpana w słońcu przyroda intensywnie pachniała wiosną. Nie jest to bez znaczenia dla utrwalenia naukowych efektów  tego spotkania poprzez częste powracanie myślami do miło spędzonego czasu, spotkań i rozmów ze specjalistami piszącymi rozprawy o twórczości i aktywności i jednocześnie będącymi żywymi przykładami twórczego i aktywnego życia. Także lektura materiałów konferencyjnych, które wraz z konferencyjnym pakietem otrzymali wszyscy uczestnicy, będzie z pewnością sprzyjała trwałości wiedzy z tego zakresu.

W imieniu całego zespołu pracowników biura projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, wykładowcom i uczestnikom składam serdeczne podziękowanie za udział w konferencji. Dziękuję także gospodarzom Pałacu w Łochowie, za stworzenie odpowiedniego klimatu i warunków do sprawnego przeprowadzenia konferencji.

Z pozdrowieniem od całego zespołu realizującego projekt.

Ryszard Kowalski

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć z konferencji.

Referaty wygłoszone podczas konferencji:

  1. Żeby dzieciom chciało się chcieć - o rozwoju kreatywności, zainteresowań i pasji, dr Małgorzata Wolska-Długosz. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.                  
  2. Stymulowanie rozwoju twórczości uczniów w środowisku szkolnym: potrzeby, możliwości, ograniczenia, dr Marta Galewska-Kustra. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.                
  3. Kreatywny uczeń w oczach nauczyciela: kilka słów o tym czy nauczyciele trafnie rozpoznają twórczy potencjał swoich uczniów, Jacek Gralewski. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.             
  4. Edukacja przez twórczość,  dr Małgorzata Kuśpit. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole – Twórcze myślenie, aktywne działanie w szkole”

26.02.2013 r.

Życzenia świąteczne

18.12.2013 r.
Życzenia świąteczne

 

Dziennik elektroniczny w szkole? Już potrafię z niego korzystać!

18.12.2013 r.
Komputer nauczycielem - szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
Dnia 13 grudnia 2013 r. odbyło się szkolenie „Komputer nauczycielem”, które przeprowadził Pan Jakub Buczek z Firmy Librus. W szkoleniu wzięli udział studenci biologii, chemii i matematyki ze studiów II stopnia, rekrutowani do projektu w 2012 r. Zajęcia były poświęcone obsłudze dziennika elektronicznego w szkołach. Przeprowadzono je w pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach.

W imieniu pracowników biura projektu dziękuję Panu Jakubowi Buczkowi za kompetentne i sprawne przeprowadzenie szkolenia, a Pani Dyrektor ZSP nr 1 w Siedlcach, Krystynie Więcławek, za bezpłatne użyczenie pracowni komputerowej i wielką życzliwość. Dziękuję studentom za bardzo dobrą frekwencję i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Mam nadzieję, że dzięki szkoleniu udoskonaliliście swoje umiejętności zastosowania komputera w procesie dydaktycznym.

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

Ryszard Kowalski


Zaproszenie na podsumowanie praktyk ciągłych

18.11.2013 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na podsumowanie praktyk ciągłych, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godzinie 15:00 w Sali obrad Urzędu Miasta Siedlce. Obecność studentów/ek, nauczycieli/ek oraz pedagogów szkolnych na podsumowaniu praktyk jest obowiązkowa.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14.10.2013 r.

W dniu Komisji Edukacji Narodowej pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli związanych z projektem „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”.

Życzymy Państwu, aby trud Waszej pracy i nauczycielskiego poświęcenia wydał obfite edukacyjne owoce.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem
Pracownicy Biura Projektu

Informacja o spektaklu teatralnym

21.05.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu w ramach projektu będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w następujących warszawskich spektaklach teatralnych:

14 czerwiec b.r. (piątek) - spektakl „Polita”, Teatr Scena Buffo,
21 czerwca b.r. (piątek) – spektakl „Jak się kochają w niższych sferach”, Teatr Kamienica.

Uprzejmie przypominamy, że uczestnictwo w teatrze jest jedną z obowiązkowych, a jednocześnie bardzo przyjemnych form wsparcia przewidzianych w naszym projekcie, dlatego prosimy o składanie deklaracji w jakim spektaklu chcieliby Państwo uczestniczyć.


Od doświadczeń Galileusza do prognozowania epidemii grypy w Google

22.04.2013 r.

                               „Dane są jak ludzie.
                                                                                              Wystarczy je przycisnąć, a same powiedzą prawdę”
                                                                                              Ronald CoaseOd doświadczeń Galileusza do prognozowania epidemii grypy w Google - szkolenie

Dane powiedzą ci całą prawdę. Na ten temat, w dniu 12.04.2013 r, przeprowadzone zostało kolejne projektowe szkolenie. Odbyło się ono w auli Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH i zgromadziło dyrektorów, szkolnych pedagogów, nauczycieli przedmiotów z siedleckich szkół związanych z naszym projektem oraz studentów. Było to już trzecie z kolei seminarium aktualizujące wiedzę z cyklu „Co nowego w nauce?” Mogły wziąć w nim udział osoby spoza projektu zainteresowane tą tematyką, o czym informowaliśmy w ogłoszeniach.
Prowadzący szkolenie, dr Andrzej Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, zabrał uczestników w interesującą podróż po kartach historii, ukazując kształtowanie się, dojrzewanie i doskonalenie naukowej metody w matematyce. Rozpoczął od Galileusza, który doświadczalnie, zrzucając kule z krzywej wieży w Pizie, chciał udowodnić błędy w rozumowaniu Arystotelesa i zupełnie przypadkowo przyczynił się do zastosowania w matematyce metody indukcyjnej, opartej na analizie danych pochodzących z eksperymentów. Następnie wykładowca nawiązał do renesansu w matematyce pozostającej na usługach astronomii, reprezentowanego przez astronoma Tycho Brache i jego asystenta Johannesa Keplera. Informację o tym, że ten pierwszy uczony zgromadził ogromną ilość danych, z którymi sam nie mógł się uporać, wykładowca wykorzystał do przypomnienia, co uczynił za Galileuszem, że „nagromadzenie danych to jeszcze nie nauka”.
Przez dłuższą chwilę rozważania zatrzymały się na analizie krzywej błędów Gaussa, w tym jej powszechnego zastosowania w demografii, medycynie, oświacie i in. Potem nadeszła kolej na rozszyfrowanie problemu zdarzeń losowych, co wykładowca przeprowadził na podstawie zastosowania testu chi2 Karla Pearsona, w wyznaczeniu bezpiecznych miejsc w atakowanym przez Niemców Londynie, przy pomocy rakiet V2.
W dalszym toku matematycznych rozważań zebrani odświeżyli sobie wiedzę o możliwościach testu Fishera w poszukaniu zależności między stresem, a przebiegiem choroby Heinego-Mediny i innych zastosowaniach tego testu i na koniec dowiedzieli się o tym, że korzystając z popularnej przeglądarki internetowej Google, w nieświadomy sposób przyczyniają się do opracowywania prognozy rozprzestrzeniania się epidemii grypy. A wszystko dlatego, że „Dane są jak ludzie. Wystarczy je przycisnąć, a same powiedzą prawdę”
Wszyscy uczestnicy seminarium szkoleniowego otrzymali wydrukowane materiały. Oprócz tekstu artykułu napisanego przez Pana Doktora Andrzeja Dąbrowskiego i wstępu autorstwa Pani mgr Celiny Kadej, w seminaryjnej broszurze znalazło się wspomnienie o Panu Magistrze Eugeniuszu Sabacie, zmarłym w tym roku wykładowcy matematyki w naszej Uczelni i jednym z jej założycieli. W materiałach tych zamieszczono także informację o działającym w naszym Uniwersytecie Ośrodku Kultury Matematycznej.
Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Dr inż. Leszka Gadomskiego, byłego pracownika Zakładu Matematyki naszej Uczelni, Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.
Panu Doktorowi Andrzejowi Dąbrowskiemu składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie szkolenia aktualizującego i upowszechniającego wiedzę matematyczną. Cieszę się, że spotkał się z naszą społecznością i zachwycił nas swoją wiedzą i umiejętnością jej przekazu. Radość jest tym większa, że seminarium odbyło się w Międzynarodowym Roku Statystyki – 2013. To nasz skromny projektowy wkład w obchody tej międzynarodowej inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi na to, że matematyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas. Dziękuję także tym wszystkim, którzy wzięli udział w seminarium. Wspólne wysłuchanie akademickiego wykładu jest zawsze dużą wartością i przyjemnością, tym bardziej, że współpraca w ramach projektu trwa już parę lat i łączą nas trwałe więzy przyjaźni.
Podziękowania kieruję także do moich współpracowniczek w projektowym dziele, za sprawną realizację przetargowych i ofertowych procedur, dużą pracę organizacyjną przygotowującą szkolenie i zapewniającą jego przeprowadzenie na wysokim akademickim poziomie.

Ryszard Kowalski

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

Kolejni absolwenci projektu dobrze przygotowani do nauczycielskiej pracy

22.04.2013 r.
Kolejni absolwenci projektu dobrze przygotowani do nauczycielskiej pracy

Odbyli praktyki w najlepszych siedleckich szkołach, doskonalili swoje umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli przedmiotów i szkolnych pedagogów, uczestniczyli w konferencji o tematyce wychowawczej, szkoleniu aktualizującym wiedzę i umiejętności informatyczne, poznali potrzeby edukacyjne uczniów specjalnej troski, potrafią bardzo dobrze prowadzić lekcje w ramach swojej specjalności, ale także rozwiązywać problemy wychowawcze, wiedzą, że pracując w szkole nie można kierować się stereotypami, jak również o tym, że równościowe podejście jest podstawowym standardem w każdej szkole. Potrafią także docenić znaczenie uczestnictwa w życiu kulturalnym w pracy wychowawczej z uczniami na każdym szkolnym etapie. Tak można scharakteryzować studentki i studentów z drugiej już grupy kończącej praktyczne szkolenie w projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Dnia 12.04.2013 r., po zrealizowaniu programu praktycznego kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, projekt zakończyły 43 osoby studiujące w UPH na kierunkach biologia, chemia i matematyka. Przy płonącej projektowej lampce, symbolizującej ważne edukacyjne wydarzenie, z rąk koordynatorek kierunkowych i zaproszonych na tę uroczystość nauczycieli siedleckich szkół praktyk, studenci otrzymali dyplomy i pamiątkowe kaganki oświaty. Gratulujemy im osiągniętego sukcesu i życzymy, aby znaleźli swoje zawodowe miejsce w szkołach. Są do tej pracy znakomicie przygotowani. Wszystkim dyrektorom, szkolnym pedagogom i nauczycielom przedmiotów z siedleckich szkół praktyk, składam podziękowanie za solidną pracę formującą naszych studentów według oryginalnych wzorów wypracowanych przez lata solidnej i twórczej pracy w oświacie.

W imieniu pracowników projektu

Ryszard Kowalski

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.

Zaproszenie na szkolenie „Co nowego w nauce?”

04.04.2013 r.

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu (dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli przedmiotów i studentów) na szkolenie

CO NOWEGO W NAUCE? DANE POWIEDZĄ CI CAŁĄ PRAWDĘ

Szkolenie odbędzie się 12.04.2013 r. o godz. 14:00 w auli Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

 

Program szkolenia :
13:30 - 14:00 – Rejestracja uczestników
14:00 - 14:45 – Dane powiedzą ci całą prawdę, dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet  Wrocławski
14:45 - 15:15– Przerwa kawowa
15:15 - 16:00 – Dyskusja
16:00 –  Rozpoczęcie uroczystości wręczenia dyplomów i kaganków oświaty dyrektorom szkół oraz II grupie studentów/ek kończących udział w projekcie.

Życzenia

29.03.2013 r.
Życzenia wielkanocne

Jesteśmy równi i wolni od wszelkich stereotypów!

22.03.2013 r.

Szkolenie z zakresu równości szans i niestereotypowego prowadzenia zajęć
Z takim przekonaniem wyszli ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 15 marca b.r. uczestnicy – studenci/tki z trzeciej grupy rekrutowanej do projektu oraz nowo przyjęte nauczycielki. Szkolenie poświęcone tematyce równości szans ze względu na płeć i niestereotypowego prowadzenia zajęć w szkołach przeprowadziła Pani Iwona Niedojadło z firmy Muster-in. Odbyło się ono w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce.
Dziękuję Pani Iwonie Niedojadło za kompetentne przedstawienie problemów i ciekawą interaktywną formę zajęć, motywującą do czynnego uczestnictwa w szkoleniu. Dziękuję także wszystkim uczestnikom życząc, żeby zdobyta wiedza i nowe doświadczenia pozwoliły na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i efektywniejszą pracę w szkołach w charakterze nauczycieli-wychowawców. Władzom Miasta Siedlce dziękuję za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia w sali konferencyjnej Urzędu.

W imieniu pracowników biura projektu

Ryszard Kowalski


Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.Zaproszenie

06.03.2013 r.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Miasto Siedlce mają zaszczyt zaprosić na organizowane w ramach Projektu
„Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”,

 

Szkolenie z zakresu równości szans i niestereotypowego prowadzenia zajęć

 

Szkolenie odbędzie się 15.03.2013 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2  w godz. 13:00-19:00

 

Serdecznie zapraszam
Ryszard Kowalski

 

 

Podsumowanie konferencji „Wychowanie we współczesnej szkole – Dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży”

04.03.2013 r.

Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży
W sobotę, 2 marca 2013 r., odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Wychowanie we współczesnej szkole”. W tym roku była ona poświęcona różnym dysfunkcjom stanowiącym problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Wykładowcy, którzy przyjęli zaproszenie i spotkali się z uczestnikami projektu, specjalizują się w problematyce wychowania i nauczania uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami. Mówili o rodzajach dysfunkcji, etiologii zaburzeń, neuropsycholologicznych uwarunkowaniach, aspektach prawnych, metodach i technikach dających dobre efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami dysfunkcyjnymi.

Konferencja odbyła się w ośrodku „Biesiadne Sioło” w Przyworach Dużych. Przebiegała zgodnie z ustalonym porządkiem, w miłej, twórczej i sprzyjającej integracji atmosferze. W mojej opinii, konferencja była bardzo potrzebnym wsparciem dla uczestników projektu, aktualizującym i poszerzającym wiedzę bardzo przydatną w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w szkołach. Warto zaznaczyć, że w materiałach konferencyjnych wszyscy uczestnicy otrzymali książkę z wydrukowanymi tekstami wykładów, z której będą mogli korzystać, doskonaląc swoje pedagogiczne umiejętności. Książka ta ukazała się z numerem ISBN, dlatego będzie dostępna do wypożyczenia w bibliotekach akademickich.

W imieniu całego zespołu pracowników projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”,  wykładowcom i uczestnikom składam serdeczne podziękowanie za udział w konferencji i twórczą dyskusję. Dziękuję także gospodarzom ośrodka „Biesiadne Sioło” w Przyworach Dużych, za stworzenie odpowiednich warunków do dobrego i sprawnego przeprowadzenia konferencji.

Z pozdrowieniem od zespołu realizującego projekt

Ryszard Kowalski


Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć z konferencji.Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole – Dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży” - zaproszenie

12.02.2013 r.

PlakatDowiedz się więcej o konferencji (plik PDF).

„Komputer nauczycielem” – szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego

07.01.2013 r.

Komputer nauczycielem – szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
Jedną z ważnych umiejętności nauczycieli jest sprawne posługiwanie się komputerem. Komputer jest we współczesnej szkole przede wszystkim narzędziem usprawniającym i uatrakcyjniającym proces dydaktyczny, ułatwiającym szybki dostęp do baz danych, przygotowanie sprawdzianów i in. Od paru lat komputer wypiera ze szkół tradycyjne papierowe dzienniki.

Przygotowując studentów do wykonywania zawodu nauczyciela nie można zapomnieć o wielorakim zastosowaniu technik informatycznych w szkole. Mając to na uwadze, wszyscy studenci biorący udział w projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” otrzymują wsparcie w postaci szkolenia zatytułowanego „Komputer nauczycielem”, ukierunkowanego na obsługę dziennika elektronicznego. W dniu 14.XII.2012 w sali informatycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie obsługi dziennika elektronicznego doskonalili studenci z II naboru. Szkolenie prowadził Pan Janusz Skonieczny z firmy Brave Labs Sp. z o.o. Było to bardzo istotne wsparcie, dzięki któremu młodzież studencka będzie sprawnie posługiwała się dziennikiem elektronicznym w czasie zaplanowanych w projekcie praktyk, a po skończeniu studiów w przyszłej pracy zawodowej w szkole.

Dziękuję wszystkim studentom biologii, chemii i matematyki za udział w szkoleniu, koordynatorkom kierunkowym za przygotowanie młodzieży do szkolenia i nadzór nad jego przebiegiem. W sposób szczególny chciałbym podziękować Pani Dyrektor ZSP nr 1 w Siedlcach – Krystynie Więcławek, za życzliwe przyjęcie nas w murach swojej Szkoły i bezpłatne udostępnienie pracowni informatycznej.

Ryszard Kowalski – kierownik projektu

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

 

Jak wychowywać uczniów wymagających specjalnej troski?

08.01.2013 r.

Jak wychowywać uczniów wymagających specjalnej troski?
Temu zagadnieniu poświęcone było szkolenie studentów, którzy realizują praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Szkolenie zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach w dniach 14 i 15.XII.2012 r. Prowadziły je osoby z dużym pedagogicznym doświadczeniem w zakresie oligofrenopedagogiki.

 

W czasie szkolenia studenci poznali zasady funkcjonowania tej placówki, sposób rekrutacji uczniów, metody i formy pracy wychowawczej, techniki służące podnoszeniu sprawności umysłowej i socjalizacji wychowanków.

 

Szkolenie w tym zakresie jest ważną formą wsparcia dla studentów przygotowujących się do pracy nauczycielskiej. Dzięki niemu będą oni bardziej wszechstronnie przygotowani do pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, szczególnie w zakresie nauczania i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wszystkim studentom dziękuję za udział w szkoleniu, pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za wiedzę i doświadczenie przekazane młodzieży akademickiej – adeptom nauczycielskiego zawodu. Dziękuję także moim współpracownikom w projekcie za przygotowanie szkolenia i nadzór nad jego sprawnym przebiegiem.

                                                                                             

Ryszard Kowalski – kierownik projektu

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

 

Życzenia

15.12.2012 r.

Wychowanie we współczesnej szkole – dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży

23.11.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.03.2013 r. odbędzie się konferencja nt. „Wychowanie we współczesnej szkole – dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży”. Konferencja przeznaczona jest dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów, pedagogów i dyrektorów szkół – beneficjentów projektu.

Informacją tą chcielibyśmy zainteresować pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni, a także praktyków – nauczycieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych zachęcając do przygotowania i wygłoszenia wykładu zgodnego z tematem konferencji.

Za wygłoszenie wykładu (do 45 minut) i wcześniejsze przygotowanie jego tekstu w formie artykułu gotowego do wydruku, przewidujemy honorarium.

Na konferencji przewidujemy wygłoszenie 4 wykładów.

Osoby zainteresowane przygotowaniem i wygłoszeniem wykładu proszone są o kontakt z Biurem projektu do 5 grudnia 2012 r. Nadesłanie zgłoszenia będzie traktowane wyłącznie jako wyraz chęci udziału w konferencji w charakterze wykładowcy i nie zwalnia Zgłaszającego od złożenia oferty w terminie wyznaczonym przez Biuro Projektu i na określonych warunkach.

Miejsce zorganizowania konferencji zostanie wyłonione w postępowaniu przetargowym.

                                                                                                                             Zapraszamy do udziału

Zaproszenie na podsumowanie praktyk ciągłych

16.10.2012 r.

Szanowni Państwo,

serdeczenie zapraszamy na podsumowanie praktyk ciągłych, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 r. o godzinie 15:00 w Sali obrad Urzędu Miasta Siedlce. Obecność studentów i nauczycieli na podsumowaniu praktyk jest obowiązkowa.

 

Pierwsze plony w projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”

16.04.2012 r.
Pierwsze plony w projekcie Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie

Od września 2010 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach prowadzony jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowany „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Jego celem, zgodnie z priorytetem i przewidzianymi w nim działaniami, jest budowanie wysokiej jakości systemu oświaty poprzez efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.  
Chociaż projekt ma trwać do października 2014 r., już teraz doczekaliśmy się  konkretnych efektów i zebraliśmy „pierwsze plony” w postaci 36 dobrze przeszkolonych i przygotowanych do nauczycielskiego zawodu studentów/ek biologii, chemii i matematyki. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że projekt opuściły pierwsze osoby z europejskimi kompetencjami. Ceremonia wręczenia dyplomów i symbolicznych kaganków oświaty miała miejsce 13 kwietnia 2012 r.
Prowadzony w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym projekt jest dowodem na to, że w dzisiejszych warunkach dominacji kształcenia nastawionego na ilość, można także zadbać o jakość. Nie jest to nawet takie trudne, ponieważ kształcenie nauczycieli jest jedną z wiodących specjalności siedleckiego uniwersytetu, który jeszcze do dziś w wielu rankingach szkół wyższych klasyfikowany jest do grupy uczelni pedagogicznych, a wcześniej ten profil kształcenia zapisany był nawet w nazwie szkoły (WSN, WSP, WSRP).  W kształceniu kadr pedagogicznych jesteśmy mocni dzięki dbałości o wysoki poziom nauczania wszystkich przedmiotów objętych planami studiów, czego potwierdzeniem jest pełna akredytacja kierunków kształcenia. W uczelni pracują nauczyciele akademiccy wyspecjalizowani w określonych  dziedzinach wiedzy, ale jednocześnie dbający o wychowanie młodzieży w określonym, pożądanym w społeczeństwie, systemie wartości i standardzie etycznego postępowania. Dobry przykład jest w kształceniu młodzieży trudny do przecenienia, gdyż jak głosi znana maksyma „O dobry przykład trudno, ale to trud najbardziej owocny.” Nie bez znaczenia w nauczycielskim przygotowaniu są właściwe relacje ze środowiskiem pozauniwersyteckim, przekładające się na jakość kształcenia praktycznego. Dla jakości nauczycielskiego kształcenia ważne jest też to, że grupy ćwiczeniowe nie są liczne, co umożliwia indywidualne podejście do każdego studenta. Do wielkich walorów zaliczyć trzeba także aktywność studentów w kołach naukowych, w których młodzież zdobywająca nauczycielskie przygotowanie ma szansę rozwoju swoich zainteresowań i publikowania wyników badań. W końcu uniwersytet w Siedlcach znany jest z zaangażowania w upowszechnianie wiedzy, czego przykładami są corocznie organizowany festiwal nauki i sztuki, udział w piknikach naukowych, organizowanie otwartych konferencji i seminariów naukowych.  
W projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, zaplanowane zostały różne formy wsparcia dla wszystkich uczestników, zarówno studentów jak i nauczycieli przedmiotów, szkolnych pedagogów, dyrektorów. Są wśród nich konferencje poruszające tematykę wychowawczą, szkolenia w zakresie wychowania uczniów specjalnej troski, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, komputerowe, aktualizujące wiedzę, a także wspólne uczestniczenie w spektaklach teatralnych.
System praktycznego kształcenia zbudowany w projekcie, nastawiony jest na kształcenie dobrze przygotowanych nauczycieli, przestrzegających w swojej pracy zasadę równościowego i niestereotypowego prowadzenia zajęć, myślących, kompetentnych i twórczych. Wychodzimy z założenia, że dobrym nauczycielem nie jest ta osoba, która ma ogromny zasób wiedzy i nic ponad to, ale ta, która mając wiedzę ciągle ją aktualizuje i posiada dar dzielenia się nią z innymi. Talent nauczycielski jest bowiem sztuką przekazywania wiedzy, sztuką wychowawczego oddziaływania na uczniów, sztuką motywowania i to nie tylko poprzez powszechnie stosowane narzędzie, opisane w psychologii jako teoria wzmocnień, co potocznie określamy metodą „kija i marchewki”, ale z zastosowaniem całej palety różnych metod skłaniających do aktywności i podnoszących chęć do pracy.
Wykształcenie nauczyciela nie może ograniczać się do przekazania studentom suchych faktów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych przewidzianych
w standardach kształcenia, luźnych, niepowiązanych w logiczną strukturę. Interdyscyplinowemu postrzeganiu problemów, holistycznemu opisywaniu zjawisk i procesów, z jednoczesnym  przygotowaniem do zdobywania wiedzy z różnych źródeł na zasadzie samokształcenia, należy przypisać kluczowe znaczenie w procesie nauczycielskiego przygotowania.
Wykształcenie nauczyciela nie może polegać tylko na udziale studentów
w obowiązkowych wykładach i laboratoriach. To stanowczo za mało! Kandydaci do nauczycielskiej pracy powinni dojrzewać w uniwersyteckiej atmosferze, mieć czas na studia w bibliotece, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, realizować  własne pasje w studenckich organizacjach i nie tylko uczestniczyć w kulturze, ale także brać udział w jej tworzeniu. O to wszystko dbamy realizując projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Za rok praktyczne szkolenie w projekcie ukończy kolejna grupa studentów. Docelowo zamierzamy przeszkolić 132 osoby. Na nich będzie spoczywał obowiązek przekształcania polskiej oświaty w korzystnym kierunku i dbałości o wysoką jakość kształcenia. Wierzymy, że tak będzie.

W imieniu zespołu pracowników projektu
Ryszard KowalskiKliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.
Więcej zdjeć do pobrania (format ZIP).

Co nowego w nauce? Czy biologia molekularna jest nauką interdyscyplinarną i czy należy bać się jej niektórych zastosowań?

16.04.2012 r.
Co nowego w nauce? Czy biologia molekularna jest nauką interdyscyplinarną i czy należy bać się jej niektórych zastosowań?
Na te i inne pytania szukano odpowiedzi na seminarium szkoleniowym zorganizowanym w dniu 13.04.2012 r. w auli Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH. Było to drugie z kolei seminarium z cyklu „Co nowego w nauce?”,  zaplanowane w projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. O biologii molekularnej jako nauce rozwijającej się w sieci interdyscyplinarnych powiązań mówiła na tym spotkaniu Pani Prof. dr hab. Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z Warszawy. Seminarium było zaplanowane dla wszystkich uczestników projektu: dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, szkolnych pedagogów oraz studentów biologii, chemii i matematyki. Oprócz beneficjentów projektu, w seminarium wzięli udział zaproszeni goście oraz studenci biologii nie uczestniczący w projekcie. W ten sposób większa grupa słuchaczy, niż to zaplanowano, skorzystała z bardzo ciekawego wykładu na temat biologii molekularnej, w tym historii tej stosunkowo młodej, ale rozwijającej się bardzo dynamicznie dyscypliny naukowej, etapów jej rozwoju, technicznych i technologicznych uwarunkowań.
Progresja w dziedzinie badań molekularnych zależy głównie od dobrej współpracy naukowców z różnych obszarów wiedzy: biologów, chemików, fizyków, matematyków, informatyków i in. Można powiedzieć, że biologia molekularna jest tą gałęzią wiedzy, która na drzewie nauki rośnie w ostatnich latach najszybciej, a jej owoce znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce, czego przykładem jest medycyna, farmacja, rolnictwo. Wykorzystanie osiągnięć biologii molekularnej wywołuje czasami społeczne dyskusje, rodzi bioetyczne wątpliwości, czasami protesty, tak jak chociażby przy próbie wprowadzania do praktyki rolniczej organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), czy zapłodnieniu in vitro. Dyskusje na ten temat prowadzone są także w szkołach, dlatego dobrze się stało, że beneficjenci projektu wysłuchali wykładu i uczestniczyli w dyskusji na ten temat. Dzięki temu zdobyli konkretne argumenty oparte na naukowych podstawach. Mając na ten temat wiedzę, nauczyciele-wychowawcy będą mogli z powodzeniem rozmawiać z młodzieżą i nie narzucając niczego, ukazywać dobre i złe strony zastosowań nauki w praktyce, a przede wszystkim skłaniać do myślenia. W ten sposób powinno się kształtować odpowiedzialne i twórcze postawy młodzieży poszukującej odpowiedzi na nurtujące pytania stawiane w związku z rozwojem nauki i jej zastosowań.
Pani Prof. Magdalenie Fikus składam podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie szkolenia aktualizującego wiedzę. Dziękuję także tym wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Wspólne wysłuchanie wykładu, dyskusja w sali wykładowej  i w czasie spotkania cateringowego pozwala na stwierdzenie, że uczyniliśmy kolejny krok w integracji nauczycieli siedleckich szkół ze środowiskiem uniwersyteckim. Miła atmosfera szkoleniowego seminarium z pewnością przełoży się na wyniki praktycznego kształcenia studentów przygotowujących się do trudnej roli nauczycieli-wychowawców.  

W imieniu zespołu pracowników projektu
Ryszard KowalskiKliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.

Szkolenie na temat równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

20.03.2012 r.
Szkolenie z równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

W dniu 16 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Siedlcach odbyło się szkolenie na temat równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć. Na szkolenie licznie przybyli studenci biologii, chemii i matematyki oraz pozostali uczestnicy projektu. Szkolenie poprowadził Pan Mariusz Matouszek z ARS PROFECTUS. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas szkolenia wiedza przyczyni się do lepszego przygotowania uczestników projektu do niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć.

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.

Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?

20.02.2012 r.

Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową uczniów w klasie? W jaki sposób pomóc uczniowi dotkniętemu tą chorobą i jakimi metodami uzyskać terapeutyczny efekt? To ważne pytania, na które stara się znaleźć odpowiedź każdy nauczyciel - wychowawca, mający na lekcji jednego lub więcej rozkojarzonych uczniów. Tej problematyce została poświęcona tegoroczna konferencja zorganizowana 18 lutego w ośrodku „Biesiadne Sioło” w Przyworach Dużych, w ramach projektu PO KL, zatytułowanego „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizuje Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w partnerstwie z Miastem Siedlce. Konferencję, w której uczestniczyło około 150 osób – nauczycieli siedleckich szkół, studentów UPH i gości otworzyli: prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Sławomir Kurpiewski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Siedlcach. Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech referatów wprowadzających do dyskusji. Wygłosili je: dr n. med. Tomasz Srebnicki i dr n. med. Anita Bryńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Joanna Zienkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i mgr Katarzyna Orkisz ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie. Wszystkim gościom konferencji, a także uczestnikom projektu – nauczycielom siedleckich szkół i studentom Uniwersytetu dziękujemy za udział w konferencji i wspólnie spędzony czas na twórczych dyskusjach o problemach wychowawczych we współczesnej szkole. Dziękujemy także właścicielom ośrodka „Biesiadne Sioło” w Przyworach Dużych – Państwu Rafalskim, za stworzenie miłej atmosfery i zapewnienie bardzo dobrych warunków do przeprowadzenia konferencji.  Wspólne starania wykładowców, gości, uczestników, gospodarzy ośrodka i zespołu przygotowującego konferencję sprawiły, że spotkanie to było „kompetentne, twórcze i przyjemne” – zgodnie z nazwą naszego projektu. Wszystkim składam serdeczne podziękowania w imieniu pracowników biura Projektu i zapraszam do lektury materiałów konferencyjnych dostępnych w wersji papierowej w biurze projektu przy ul. B. Prusa 12 p. 39 w Instytucie Biologii UPH i w Bibliotece Głównej UPH przy ul. J. Popiełuszki 9. Publikacja ta jest dostępna także w wersji elektronicznej w formacie PDF.     

Dodatek: „Uczeń z ADHD w klasie” (plik PDF).                    


Fotogaleria

Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie? Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?
Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie? Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?
Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie? Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?
Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie? Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?
Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie? Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?


Pozostała część znajduje się w galerii "Ale to już było".

Zaproszenie na konferencję

25.01.2012 r.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
i Miasto Siedlcemają zaszczyt zaprosić na
konferencję zorganizowaną w ramach Projektu


„Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”,
nt.

„Wychowanie we współczesnej szkole - Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową uczniów (ADHD) w klasie?”
Konferencja odbędzie się 18.02.2012 r.
w Biesiadnym Siole
w Przyworach Dużych 171
w godz. 10:00-15:00
.

 

Szczegółowy program konferencji.