Archiwum aktualności

Życzenia świąteczne

14.12.2011 r.

 

Życzenia świąteczne

Podsumowanie praktyk ciągłych dla nauczycieli

03.11.2011 r.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące praktyki ciągłe, które odbędzie się 17 listopada b.r., w sali obrad Urzędu Miasta Siedlce w godz. 14:00 - 16:00. Spotkanie to jest obowiązkowe dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pod okiem których odbyły się praktyki ciągłe we wrześniu i październiku tj. szkoła podstawowa (nauczyciel przyrody, matematyki oraz pedagog szkolny), publiczne gimnazjum (nauczyciel matematyki, chemii oraz pedagog szkolny), szkoła ponadgimnazjalna (nauczyciel biologii oraz pedagog szkolny). Na spotkanie zapraszamy serdecznie dyrektorów szkół oraz pozostałych nauczycieli biorących udział w projekcie. Uprzejmie prosimy o zabranie na spotkanie propozycji doposażenia pracowni przedmiotowych.

Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

27.10.2011 r.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu przedłużyło rekrutację do projektu do dnia 12 listopada b.r. Niezbędne dokumenty do uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo w zakładce rekrutacja.

Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole”

18.10.2011 r.
W związku z planowaną w I kw. 2012 r. konferencją „Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością ruchową uczniów (ADHD) w klasie?” kierujemy ofertę do pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni, a także praktyków – nauczycieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i in. dotyczącą przygotowania i wygłoszenia wykładu zgodnego z tematem konferencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce zamówienia publiczne.


Szkolenie „Komputer nauczycielem”

18.10.2011 r.

W terminie od listopada do grudnia Biuro Projektu planuje zorganizowanie szkolenia dla studentów pt.: „Komputer nauczycielem” doskonalącej umiejętności nowych technik informatycznych w edukacji. Oczekujemy przedstawienia propozycji szkolenia dotyczącego obsługi dziennika elektronicznego bądź innych metod wspierających pracę nauczyciela. Zajęcia powinny być prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce zamówienia publiczne.

Rekrutacja do projektu

21.09.2011
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w październiku rozpoczynamy kolejną rekrutację studentek i studentów do projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Niezbędne dokumenty do uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo w zakładce rekrutacja. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z Biurem projektu. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona! Dokumenty przyjmowane są do 21 października.

Spotkanie konsultacyjne przed praktyką ciągłą

18.08.2011

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającymi się we wrześniu praktykami ciągłymi, w dniu 2 września b.r. w godzinach 13:00 - 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, odbędzie się spotkanie konsultacyjne na którym można będzie uzyskać odpowiedź na interesujące Państwa sprawy. Spotkanie ma także na celu  podpisanie umów z nauczycielami przedmiotów oraz pedagogami. Serdecznie zapraszamy Państwa i prosimy o przemyślenie i przygotowanie problemów, które chcielibyście Państwo przedyskutować i wyjaśnić z koordynatorami kierunkowymi i pracownikami biura. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w tym spotkaniu, będą proszone o kontakt z Biurem Projektu w celu podpisania umowy – sprawa bardzo istotna.

Z wyrazami szacunku i życzeniami Słońca na ostatnie dni wakacji

Ryszard Kowalski
Kierownik Projektu

Informacja o spektaklu teatralnym

09.05.2011

Uprzejmie przypominamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom przedmiotów, pedagogom szkolnym oraz studentom, że w maju w ramach naszego projektu będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w spektaklach teatralnych. W najbliższy piątek 13 maja jedna z grup weźmie udział w występach Chóru Alexandre Poustovalov   – spektakl rozpoczyna się o godz. 19:00. Bilety do odbioru u pracownika biura przed spektaklem.
Wyjazd do Warszawy w dniu 13 maja do Teatru Muzycznego Roma na spektakl  Les Miserables – odjazd autokaru z  parkingu przed Nowym Kinem (ul. Wiszniewskiego) o godz. 15:30. Prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.27 maja b. r. udział w spektaklu Zdobyć, utrzymać, porzucić  scena teatralna Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach - spektakl rozpoczyna się o godzinie 20:00. Bilety do odbioru u pracownika biura przed spektaklem.

Uprzejmie przypominamy, że uczestnictwo w teatrze jest jedną z obowiązkowych, a jednocześnie bardzo przyjemnych form wsparcia przewidzianych w naszym projecie, dlatego liczymy na Pana/Pani udział. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zaplanowanej imprezie kulturalnej prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Odbiór rezerwacji biletów teatralych

15.04.2011
Uprzejmie prosimy uczestników projektu o odbiór osobisty lub przez upoważnionych pracowników szkoły rezerwacji biletów teatralnych. Potwierdzenia można odbierać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 17:00.

22 kwietnia - Dzień Ziemi 2011

            Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” ma przyczynić się do lepszego przygotowania studentów i nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy. Każdy nauczyciel, niezależnie od tego, w jakim przedmiocie specjalizuje się, w pracy wychowawczej z młodzieżą podejmuje różnorodną tematykę. Powinna się też tam znaleźć problematyka ochrony przyrodniczego środowiska. Tak w edukacji realizowana jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Uwzględniamy ją także w naszym Projekcie.
Warto o tym przypomnieć szczególnie w kwietniu, miesiącu, w którym przypada Światowy Dzień Ziemi. Apelujemy w związku z tym do wszystkich uczestników Projektu, aby jeśli tylko nadarzy się taka okazja, w terminach zbliżonych do 22 kwietnia, bo właśnie wtedy przypada ten dzień, w szkołach odbyły się „sozologiczne lekcje wychowawcze” (sozologia – nauka o ochronie przyrodniczego środowiska).  O tym, że trzeba je zorganizować może przekonać się każdy, kto szukając wytchnienia w kontakcie z naturą znalazł się w lesie i natknął się na wiele śmieci zalegających w różnych miejscach, a szczególnie przy szlakach komunikacyjnych. Trzeba prowadzić systematyczne działania edukacyjne, wierząc, że na zasadzie dyfuzji wiedza i prośrodowiskowe postawy będą przenikać do całego społeczeństwa. 
Informujemy, że w ramach budżetu Projektu wykonaliśmy bawełniane torby z nadrukiem, które możemy przekazać naszym studentom i nauczycielom na prośrodowiskowe spotkania z młodzieżą. Widnieje na nich hasło zaczerpnięte z wypowiedzi Wangari Maathai – Laureatki Pokojowej Nagrody Nobla (2004), którą uzyskała za działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego: „Kiedy sadzimy drzewo, siejemy też ziarna pokoju”.
Warto przypomnieć, że wcześniej, w 2005 r., ONZ ogłosiła Dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, w roku ubiegłym edukacja na świecie przebiegała pod hasłem ochrony różnorodności biologicznej, a w tym roku oczy ludzi na świecie powinny zwrócić się w kierunku lasów, gdyż rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Zachęcam wszystkich uczestników Projektu do czynnego włączenia się w prośrodowiskowe działania. To nasz podstawowy obowiązek, bowiem cytując po raz drugi Wangari Maathai „Pokój na Ziemi zależeć będzie od tego, czy będziemy w stanie ochronić środowisko naturalne”.

W imieniu pracowników biura Projektu
Ryszard Kowalski - kierownik

Co nowego w nauce? - "Promieniowanie jądrowe – wróg czy przyjaciel?".

15.04.2011
Co nowego w nauce? - "Promieniowanie jądrowe – wróg czy przyjaciel?"

W dniu 8 kwietnia b.r., w auli Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH odbyło się pierwsze szkolenie grup docelowych Projektu, z zaplanowanego cyklu szkoleń zapisanego we wniosku o dofinansowanie pod hasłem „Co nowego w nauce?” Naszym wykładowcą był Pan dr Michał Kowal z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Temat szkolenia brzmiał „Promieniowanie jądrowe – wróg czy przyjaciel?"
Dlaczego taki temat? Ponieważ bieżący rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii, ze względu na setną rocznicę uhonorowania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrodą Nobla i powinno to być powodem do organizowania dydaktycznych projektów, apeli, konferencji. Ze względu na szczególne cechy osobowości naszej Wielkiej Rodaczki, jest to odpowiedni temat do dyskusji z młodzieżą, o skromności w codziennym życiu, konsekwencji w dążeniu do realizacji życiowych celów, o naukowych ideach, o patriotyzmie.... Maria Skłodowska-Curie jest pod tym względem wzorem godnym naśladowania, dlatego warto przeznaczyć na przypomnienie jej sylwetki trochę „projektowego” i szkolnego czasu.

Wykładowca przypomniał na wstępie kilka podstawowych pojęć z zakresu promieniowania jonizującego oraz jego wpływu na organizmy żywe i wskazał na kierunki prowadzonych prac badawczych w tym zakresie. Wykład dostarczył naukowych argumentów do dyskusji na temat szkodliwości promieniowania jonizującego, co wydaje się szczególnie ważne w kontekście trwających konsultacji społecznych dotyczących planowanej budowy siłowni jądrowej w Polsce. Omówione zostały główne kierunki badań współczesnej fizyki jądrowej i jej aktualnych i potencjalnych zastosowań.

W przerwie szkolenia można było prowadzić dyskusje i integrujące rozmowy przy kawie, herbacie, ciasteczkach i owocach.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał broszurę szkoleniową zawierającą artykuł o Marii Skłodowskiej-Curie, którego autorami byli dr Krystyna Wojciechowska i prof. Krzysztof Wojciechowski oraz artykuł przygotowany przez dr Michała Kowala – wykładowcę na tym szkoleniu.


Warto zaznaczyć w kontekście tego szkolenia, że było ono ważnym elementem w przygotowaniu studentów do roli nauczycieli-wychowawców. Wykształcenie nauczyciela nie może polegać tylko na przekazaniu w toku studiów wiedzy przedmiotowej określonej w standardzie kształcenia dla danego kierunku i pedagogiczno-psychologicznej zaplanowanej w standardzie kształcenia nauczycieli. Kandydaci do nauczycielskiej profesji powinni mieć stworzone możliwości uczestniczenia w różnorodnych pozaprogramowych formach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę, umiejętności, inteligencję emocjonalną. Istotny jest zatem udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach, imprezach kulturalnych, ponieważ składa się to na proces „nauczycielskiego dojrzewania”.  Na tym polega wartość realizowanego przez nas Projektu.


Wykładowcy i wszystkim uczestnikom szkolenia składam podziękowanie za poświęcony czas i wspólne, owocne spotkanie.

W imieniu pracowników Biura Projektu
Ryszard Kowalski – kierownik Projektu

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.

 

Zgłoszenia na wyjazd do teatru

30.03.2011
Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy propozycje teatralne na maj i czerwiec z uprzejmą prośbą o dokonanie wyboru jednej spośród nich, która najbardziej Państwu odpowiada i poinformowanie o tym wyborze Biura Projektu Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie, w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2011 r. Przepraszamy za krótki czas do namysłu, ale wynika to z potrzeby zarezerwowania miejsc. Jest to szczególnie istotne w przypadku spektakli odbywających się w Warszawie, gdzie dostępność miejsc nie jest już duża i z każdym dniem zmniejsza się, stąd ten pośpiech, za który jeszcze raz przepraszam.

Ponieważ nie wszyscy regularnie zaglądają do swoich skrzynek e-mailowych, bardzo proszę o poinformowanie osób z Państwa Szkoły, biorących udział w Projekcie o naszej prośbie. Z podziękowaniem i serdecznym pozdrowieniem.

Ryszard Kowalski
kierownik Projektu

Oferta teatralna (plik w formacie PDF)

Oficjalne przekazanie sprzętu szkołom uczestniczącym w Projekcie

30.03.2011
Oficjalne przekazanie sprzętu szkołom uczestniczącym w Projekcie

 

Dnia 29 marca, w sali konferencyjnej UM w Siedlcach odbyło się spotkanie, którego celem było przekazanie doposażenia dydaktycznego szkołom uczestniczącym w Projekcie.  Uczestniczył w nim Prezydent Miasta Siedlce - Pan Wojciech Kudelski, Wiceprezydenci Miasta - Pani Anna Sochacka i Jarosław Głowacki oraz inne osoby, w tym reprezentujące kierownictwo Wydziału Edukacji w UM Siedlce. Beneficjentów Projektu reprezentowali dyrektorzy wszystkich osiemnastu szkół, którzy w większości przypadków przybyli na spotkanie w towarzystwie nauczycieli przedmiotów i pedagogów zaangażowanych w prace projektowe.
Pomoce dydaktyczne zakupione z budżetu Projektu wzbogacą szkolne pracownie, w których studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach będą przygotowywali się do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy.
Życzę wszystkim użytkownikom „projektowego sprzętu”, aby dobrze im służył i przyczyniał się do osiągania coraz lepszych efektów edukacyjnych.
Władzom Miasta Siedlce – Partnerom w naszym Projekcie, dziękuję za przeprowadzenie procedury przetargu na sprzęt i pomoce szkolne oraz za osobisty udział w oficjalnym spotkaniu.

Ryszard Kowalski – kierownik Projektu

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.


Szkolenie na temat równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

24.03.2011
Szkolenie z równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

W dniu 18 marca na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się szkolenie na temat równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć. Na szkolenie licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów, szkolni pedagodzy oraz studenci biologii, chemii i matematyki. Szkolenie poprowadziła Pani Marzenna Skoczylas z Akademii Szkoleń Adeptus. Mamy nadzieje, że zdobyta podczas szkolenia wiedza przyczyni się do lepszego przygotowania studentów i nauczycieli do niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć.

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze szkolenia.

Zaproszenie do teatru

21.03.2011
W związku z planowanym majowym spotkaniem teatralnym, osoby uczestniczące w projekcie, zainteresowane koncertem Chóru Armii Aleksandra Pustovalova mającego miejsce w Siedlcach w dniu 13 maja 2011 r. o godz. 19.00 proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Szkolenie na temat równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

8.03.2011

Biuro Projektu zaprasza wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, szkolnych pedagogów i studentów na szkolenie poświęcone tematyce równości szans ze względu na płeć i niestereotypowego prowadzenia zajęć, które odbędzie się 18 marca w godzinach 14:00-20:00 w sali 303 w budynku przy ul. 3-go Maja 54 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Szkolenie będzie dwuczęściowe. Pierwsza część będzie miała charakter wykładu/prezentacji przygotowanego przez Panią Marzennę Skoczylas z Akademii Szkoleń Adeptus. W drugiej, seminaryjnej części spotkania, będzie można zadawać pytania, zabierać głos, argumentować, uczestniczyć w dyskusji. Warto przed szkoleniem przygotować pytania do osoby prowadzącej to spotkanie, dotyczące problemów, które chcielibyście Państwo rozwiązać w waszych środowiskach. 

Kliknij, aby poznać więcej szczegółów.

Co nowego w nauce? - "Promieniowanie jądrowe – wróg czy przyjaciel?"

08.03.2011

Zapraszamy na szkolenie aktualizujące wiedzę z cyklu „Co nowego w nauce?”, na temat „PROMIENIOWANIE JĄDROWE - WRÓG CZY PRZYJACIEL?". Jest ono organizowane dla wszystkich grup docelowych (dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, szkolnych pedagogów i studentów) 8 kwietnia b.r. i odbędzie się w godzinach 14:00 – 16:00, w auli Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. B. Prusa 12. Naszym wykładowcą będzie Pan dr Michał Kowal z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku

Kliknij, aby poznać więcej szczegółów.

Podsumowanie praktyk wychowawczych na kierunkach chemia i matematyka

7.03.2011
Podsumowanie praktyk wychowawczych na kierunkach chemia i matematyka

W dniu 4.03.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Siedlcach odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy cykl praktycznego kształcenia studentów chemii i matematyki. Wzięli w nim udział nauczyciele chemii z siedleckich gimnazjów oraz matematyki ze szkół podstawowych i gimnazjów. Byli obecni także szkolni pedagodzy i oczywiście studenci z obydwu kierunków kształcenia. Z zaproszenia skorzystała też część dyrektorów szkół, chociaż spotkanie to nie było dla nich obowiązkowe.
Na spotkaniu zostały omówione efekty praktyk wychowawczych śródrocznych i ciągłych. Wymieniono się uwagami, dyskutowano o możliwości usprawnienia systemu wdrażania studentów do pracy wychowawczej, chociaż zabierające głos osoby podkreślały, że jest on już bardzo sprawny. Miło było słuchać o dobrej współpracy, życzliwej atmosferze w szkołach, wysokich kompetencjach studentów odbywających praktyki. W opinii nauczycieli i szkolnych pedagogów, dwójkowy system odbywania praktyk, wdrażany w naszym projekcie, zdaje egzamin i jest bardzo korzystny dla studentów, ponieważ mogą oni ze sobą współpracować, czują się pewniej, wzajemnie się wspierają, co znacznie obniża stres towarzyszący pierwszym kontaktom ze szkołą w nowej nauczycielskiej roli.
W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla nauczycieli przed zbliżającą się praktyką przedmiotową. Panie koordynujące przebieg praktyk na kierunkach chemia i matematyka, dr Krystyna Wojciechowska i mgr Celina Kadej, zapoznały nauczycieli z terminarzem praktyk przedmiotowych, sposobem ich dokumentowania w dziennikach praktyk.
Na spotkaniu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, której wyniki będą pomocne w doskonaleniu praktycznego kształcenia przyszłych nauczycieli.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie przyczyniające się do wzmocnienia więzów Uniwersytetu ze środowiskiem oświatowym w naszym Mieście. Dziękuję Paniom koordynującym praktyczne kształcenie na kierunkach chemia i matematyka – dr Krystynie Wojciechowskiej i mgr Celinie Kadej za przygotowanie spotkania i sprawne prowadzenie obrad.
Przy okazji zapraszam wszystkich studentów, nauczycieli przedmiotów, dyrektorów szkół i szkolnych pedagogów na szkolenie poświęcone równości szans ze względu na płeć i przełamywaniu stereotypów, które odbędzie się 18 marca w godzinach 14:00-20:00 w sali 303 w budynku przy ul. 3-go Maja 54 (Wydział Nauk Ścisłych UPH), prosząc o przygotowanie pytań i problemów do wspólnego przedyskutowania.
Zapraszam także na szkolenie z cyklu „Co nowego w nauce?”, organizowane dla wszystkich grup docelowych 8 kwietnia b.r. w auli Instytutu Biologii przy ul. B. Prusa 12, poświęcone problemom chemii i fizyki w aspekcie promieniotwórczości. Naszym wykładowcą będzie Pan dr Michał Kowal z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Dlaczego? Ponieważ bieżący rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii ze względu na okrągłą, setną rocznicę uhonorowania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrodą Nobla i powinno to być powodem do organizowania szkolnych projektów, apeli, konferencji. Ze względu na szczególne cechy osobowości naszej Wielkiej Rodaczki, jest to odpowiedni temat do dyskusji z młodzieżą, o skromności w codziennym życiu, konsekwencji w dążeniu do realizacji życiowych celów, patriotyzmie.... Maria Skłodowska-Curie jest pod tym względem wzorem godnym naśladowania, dlatego warto przeznaczyć na przypomnienie jej sylwetki trochę szkolnego czasu.
A w maju? - wspólnie odwiedzimy teatr i już dziś bardzo się cieszę, że wszyscy się tam spotkamy.

W imieniu pracowników Biura Projektu pozdrawiam wszystkich serdecznie i przekazuję wyrazy uszanowania
Ryszard Kowalski, kierownik Projektu

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć ze spotkania.

Spootkanie organizacyjne dla nauczycieli

24.02.2011
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.03.2011 r. w godzinach 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla nauczycieli matematyki (szkoła podstawowa, gimnazjum), chemii (gimnazjum) oraz pedagogów (szkoła podstawowa, gimnazjum), a także studentów z Podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Chemii/Matematyki biorących udział w Projekcie.

Porządek spotkania w dniu 04.03.2011 r.
 1. Otwarcie zebrania – kierownik Projektu
 2. Podsumowanie ciągłych praktyk wychowawczych studentów kierunku chemia i matematyka – referują koordynatorzy kierunkowi.
 3. Dyskusja, wnioski podsumowujące pierwszy etap kształcenia praktycznego.
 4. Organizacja śródrocznej i ciągłej praktyki przedmiotowej w semestrze letnim i we wrześniu b.r. – referują koordynatorzy kierunkowi.
 5. Sprawy wniesione.

Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy”

31.01.2011


Konferencja Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy

  Dnia 29.01.2011 r. w Dworze Mościbrody odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, zatytułowana „Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy”. Jej oficjalnego otwarcia dokonała Pani prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk – Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, która była jednocześnie jedną z osób wygłaszających referat. Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania problemów szkolnej przemocy dzielili się z uczestnikami konferencji prof. dr hab. Lesław Pytka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobczak z Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie i dr Lucyna Dołowska-Żabka z UPH w Siedlcach.
  Udział w tym spotkaniu wzięło 146 osób, w tym kadra nauczycielska z osiemnastu siedleckich szkół (dyrektorzy, szkolni pedagodzy, nauczyciele przedmiotów: biologia, chemia, matematyka i przyroda), studenci biologii, chemii i matematyki oraz zaproszeni goście.
  Konferencja przebiegała w rzeczowej i sympatycznej atmosferze i spełniła swój edukacyjny cel. Była ona ważnym wydarzeniem przyczyniającym się nie tylko do wzbogacenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie określonym w tytule, ale także do integracji środowiska naukowego i oświatowego, co jest bardzo ważne dla budowania wspólnoty dydaktycznej w naszym akademickim mieście, skoncentrowanej wokół Uniwersytetu.
  Trwałym efektem konferencji jest publikacja książkowa. Została ona przekazana wszystkim uczestnikom i rozesłana do bibliotek za pośrednictwem Wydawnictwa UPH w Siedlcach. Osoby zainteresowane tą problematyką mogą także z niej skorzystać w Biurze Projektu.
Organizatorzy dziękują za udział w konferencji wszystkim gościom, wykładowcom, nauczycielom i studentom.

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć z konferencji.

Konferencja"Wychowanie we współczesnej szkole - Szkoła wolna od przemocy"

17.01.2011
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
i Miasto Siedlce mają zaszczyt zaprosić na
konferencję zorganizowaną w ramach Projektu
„Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”,
nt.
„Wychowanie we współczesnej szkole -
Szkoła wolna od przemocy”


Konferencja odbędzie się w Dworze Mościbrody w dniu 29.01.2011 r. w godz. 10:00-14:30.

Program konferencji :
9:00 - 10:00 – rejestracja uczestników
9:15 – odjazd autokarów z uczestnikami konferencji z ul.Wiszniewskiego (naprzeciwko Novego Kina)
10:00 - 10:15 – otwarcie konferencji, część oficjalna
10:15 - 10:45 Prof. dr hab. Lesław Pytka, Uniwersytet Warszawski: Przemoc i agresja w szkole - fakt medialny czy znak naszych czasów?
10:45 - 11:15 Prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobczak, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie: Teoretyczne podstawy przyczyn przemocy w ujęciu realistycznym w aspekcie czynników biopsychicznych i socjokulturowych.
11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:15 Prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Przemoc werbalna w szkole i jej korelaty psychospołeczne.
12:15 - 12:45 Dr Lucyna Dołowska-Żabka: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Aktywność fizyczna jako jedna z form zapobiegania agresji wśród dzieci i młodzieży.
12:45 - 13:00 Podsumowanie części referatowej
13:00 - 13:45 – Przerwa obiadowa
13:45 - 14:30 – Dyskusja
14:30 – Zakończenie konferencji
14:30 – odjazd autokaru do Siedlec

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konferencji otrzymają Państwo w Biurze Projektu przy ul. Prusa 12 pok. 39,
pod nr telefonu: (25) 643 13 80 i na stronie internetowej www.praktyki.uph.edu.pl.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakwaterowanie podczas praktyk ciągłych dla studentów

16.01.2011
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług hotelowych podczas praktyk ciągłych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach realizowanego projektu; ”Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie” wybrano ofertę firmy:

ARCHE S. A.
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce
tel. (25)644 04 33

Życzenia świąteczne

20.12.2010
Życzenia świąteczne

Szkolenie studentów w zakresie wychowania uczniów specjalnej troski

17.12.2010
Szkolenie studentów w zakresie wychowania uczniów specjalnej troski

Studenci Podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Chemii/Matematyki w dniach 3 i 11.12.2010r. uczestniczyli w szkoleniu w zakresie wychowania uczniów specjalnej troski. Zajęcia odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach. Studenci – uczestnicy Projektu, mieli okazję zaznajomić się z zadaniami tej Szkoły, prawnymi podstawami jej działania i ofertą edukacyjną. Najważniejszym celem tego szkolenia było zapoznanie się z podstawami oligofrenopedagogiki, metodami pracy dydaktycznej z uczniami o różnym stopniu upośledzenia umysłowego oraz technikami terapeutycznymi stosowanymi w tej szkole. Studenci poznali oryginalną metodę nauczania – „ośrodków pracy”, opracowaną i wprowadzoną do szkolnej praktyki przez Prof. Marię Grzegorzewską – patronkę Szkoły. Młodzież zapoznała się z zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi tej placówki, sposobami rozwiązywania problemów wychowawczych. Studenci mieli też okazję poznać terapię logopedyczną m.in. metodę Tomatisa, polegającą na usprawnieniu czynnego słuchania, skierowaną do osób z zaburzeniami mowy, głosu, koncentracji czy autyzmem. Nauczyciele prowadzący szkolenie zapoznali studentów z metodą terapeutyczną EEG Biofeedback, stosowaną do poprawy koncentracji uwagi, sprawności uczenia się, zmniejszania nadpobudliwości ruchowej (ADHD), ADD, i in. Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły – mgr Marzennie Habib i nauczycielkom prowadzącym zajęcia za rzeczowe przedstawienie problemów przewidzianych w programie szkolenia i za życzliwą i miłą atmosferę w czasie pobytu w Szkole. Kliknij, aby zobaczyć galerię ze szkolenia.

Audycja w Katolickim Radio Podlasie

16.12.2010
Audycja w Katolickim Radio Podlasie

W dniu 7.12.2010 r. o godzinie 11.40 oraz 16:50 w Katolickim Radiu Podlasie nadana została audycja dotycząca Projektu "Praktyki pedagogiczne-kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Jej zadaniem było poinformowanie słuchaczy o prowadzonym Projekcie i zainteresowanie nim, co ma znaczenie dla przyszłej rekrutacji studentów.Szkolenie dla nauczycieli w zakresie udziału w projekcie

29.11.2010
Szkolenie dla nauczycieli w zakresie udziału w projekcie

W dniu 26.11.2010 r. w sali obrad Rady Miasta Siedlce odbyło się szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli przedmiotów (biologii, przyrody, chemii i matematyki) oraz szkolnych pedagogów, zakwalifikowanych do Projektu. Uczestnicy spotkania uzyskali szczegółowe informacje dotyczące ich udziału w Projekcie. W części oficjalnej szkolenia uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których był Pan Prezydent Miast Siedlce - Wojciech Kudelski, Pani Wiceprezydent - Marta Sosnowska, Pan Wiceprezydent - Jarosław Głowacki oraz Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta – Pan Mariusz Orzełowski. Obecni byli także: Naczelnik Wydziału Edukacji UM – Pan Sławomir Kurpiewski i pracownicy tego Wydziału Pani Teresa Rutkowska i Katarzyna Wawryniuk. Zabierając głos na początku spotkania, Pan Prezydent Wojciech Kudelski podkreślił jak niezwykle istotne są wszelkiego rodzaju działania wspierające rozwój oświaty w mieście, takie właśnie jak realizowany przez Uniwersytytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. W trakcie spotkania zorganizowany był catering kawowy sprzyjający integracji nauczycieli biorących udział w projekcie, wymianie zdań i doświadczeń. Pracownicy Biura Projektu i koordynatorzy kierunkowi dziękują władzom Miasta Siedlce za bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej i zaszczycenie zebranych swoją obecnością. Dziękują także wszystkim nauczycielom i gościom za obecność i poświęcony czas. Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć ze szkolenia.

Prezentacja prezentowana podczas szkolenia (plik PPT)
Druk doposażenia pracowni o środki nietrwałe (plik PDF)
Druk pakiet dla nauczyciela (plik PDF)

Szkolenia dla kadry projektu

17.11.2010
Szkolenia dla kadry projektu

W dniu 17.11.2010r. odbyły się szkolenia dla kadry projektu dotyczące zakresu:
 • równości szans ze względu na płeć,
 • koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zdobyta podczas szkoleń wiedza zapewni równościowe i niestereotypowe zarządzanie projektem oraz stosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju podczas realizacji projektu.


Oferta dla osoby zainteresowanej wykonaniem dzienniczka praktyk

17.11.2010
W związku z realizacją Projektu poszukujemy osoby chętnej do wykonania dzienniczka praktyk (umowa zlecenie). Osoba będzie miała za zadanie opracowanie i przygotowanie do druku projektu dzienniczka praktyk dla studentów biorących udział w Projekcie. Wymagane jest doświadczenie w praktycznym kształceniu studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Oferty przyjmowane są do dnia 29 listopada do godz. 14:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 


Zaproszenie na szkolenie

17.11.2010r.
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy
na spotkanie dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli,
związane z udziałem w Projekcie
”Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”,
które odbędzie się 26 listopada 2010 r. w godz. 14.00-16.00,
w sali obrad Rady Miasta Siedlce (s.53)
przy Skwerze Niepodległości 2.


Oferta dla pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni i praktyków zajmujących się tematyką wychowania młodzieży

17.11.2010

Uprzejmię informujemy, że w drugiej połowie stycznia 2011 r. (22 lub 29 stycznia) odbędzie się konferencja nt. „Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy”.

W związku z tą konferencją kierujemy ofertę do pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni, a także praktyków – nauczycieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i in. dotyczącą przygotowania wykładu zgodnego z tematem konferencji.

Zgłoszenie chęci uczestniczenia z wykładem powinno zawierać:

 1. Tytuł wykładu
 2.  Streszczenie
 3. Opis doświadczenia autora w zakresie będącym przedmiotem konferencji (przykładowe prace opublikowane na ten temat).
 4. Afiliację

Za wygłoszenie wykładu (do 45 minut) i wcześniejsze przygotowanie jego tekstu w formie artykułu gotowego do wydruku, przewidujemy honorarium. W czasie konferencji przedstawione zostaną 4 wykłady zakwalifikowane spośród zgłoszeń przez Biuro Projektu. Kryteriami zastosowanymi do wyboru tematów będzie zgodność przedstawionej propozycji z tematem konferencji, a w przypadku zgłoszeń podobnych pod względem treści, pod uwagę zostanie wzięte doświadczenie autorów i ich opublikowany dorobek w ww. zakresie. Przewidujemy także możliwość przyjęcia zgłoszeń wykładów poza limitem, ale bez zapewnienia finansowania. Zgłoszenia należy nadsyłać do Biura Projektu do dnia 7 stycznia 2011 r.

Zapraszamy

Szkoły zakwalifikowane

17.11.2010
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że do projektu "Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie" zostały zakwalifikowane następujące szkoły:
 1. Szkoła Podstawowa nr 4,
 2. Szkoła Podstawowa nr 5,
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6,
 4. Szkoła Podstawowa nr 7,
 5. Szkoła Podstawowa nr 10,
 6. Szkoła Podstawowa nr 12,
 7. Publiczne Gimnazjum nr 1,
 8. Publiczne Gimnazjum nr 2,
 9. Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
 10. Publiczne Gimnazjum nr 4,
 11. Publiczne Gimnazjum nr 5,
 12. Publiczne Gimnazjum nr 6,
 13. I Liceum Ogólnokształcące,
 14. II Liceum Ogólnokształcące,
 15. IV Liceum Ogólnokształcące,
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

10.11.2010
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 10 listopada 2010 r. podczas rekrutacji uzupełniającej do Projektu zostały zakwalifikowane następujące szkoły:
 1. Szkoła Podstawowa nr 4,
 2. Szkoła Podstawowa nr 5,
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6,
 4. Szkoła Podstawowa nr 12,
 5. Publiczne Gimnazjum nr 1,
 6. Publiczne Gimnazjum nr 5,
 7. Publiczne Gimnazjum nr 6,
 8. I Liceum Ogólnokształcące,
 9. II Liceum Ogólnokształcące,
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
Szkoły, nauczyciele oraz studenci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni drogą listowną.

Nabór do pracy w charakterze specjalisty ds.ewaluacji

10.11.2010
W związku z realizacją Projektu poszukujemy osoby chętnej do pracy w charakterze specjalisty ds. ewaluacji. W zakres obowiązków specjalisty ds. ewaluacji będzie wchodziło opracowanie: ankiet ewaluacyjnych, statystyczne opracowanie wyników, sporządzenie raportów ewaluacyjnych rocznych i końcowych. Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych, prowadzeniu ewaluacji oraz opracowaniu wyników ewaluacyjnych. Oferty przyjmowane są do dnia 19 listopada do godz. 14:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

29.10.2010
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 29.10.2010 r. następujące szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie "Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo przyjemnie" :
 1. Szkoła Podstawowa nr 7,
 2. Szkoła Podstawowa nr 10,
 3. Publiczne Gimnazjum nr 2,
 4. Publiczne Gimnazjum nr 3,
 5. Publiczne Gimnazjum nr 4,
 6. IV Liceum Ogólnokształcące,
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Pozostałe szkoły zgłoszone do udziału w Projekcie proszone są o uzupełnienie dokumentacji. O wynikach rekrutacji szkoły zostaną powiadomione stosownym pismem. Nauczyciele oraz studenci, o wynikach rekrutacji, zostaną zawiadomieni odrębnym pismem. Jednocześnie informujemy, że następne posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 10 listopada bieżącego roku.

Poszukiwanie trenera do przeprowadzenia szkoleń

9.10.2010

Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” poszukuje trenera do realizacji usług szkoleniowych pt.:

 • Szkolenie dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • Szkolenie z zakresu równości szans ze względu na płeć.

Osoby zainteresowane w celu uzyskania szczegółowych informacji proszone są o kontakt z Biurem Projektu. Oferty przyjmowane są do dnia 12 listopada do godz.15.00.

Rusza strona internetowa Projektu „ Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”

4.10.2010

Witamy! Rusza strona internetowa Projektu „ Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, gdzie będą mogli Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat Projektu.

Akademia Podlaska, w partnerstwie z Miastem Siedlce, realizuje od 1.09.2010 do  20.10.2014 projekt zatytułowany  „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, w Priorytecie III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działaniu 3.3. - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałaniu 3.3.2. - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk studenckich w wybranych szkołach na terenie Miasta Siedlce. W projekcie planowany jest udział 18 wybranych szkół z terenu Miasta Siedlce, po 6 z każdego poziomu kształcenia: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem projekt zakłada udział 216 osób, w tym 84 nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem projektu, rekrutacja szkół i studentów będzie zorganizowana w październiku b.r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z wkładem krajowym zapewnionym przez MEN.
W czasie trwania projektu przewiduje się organizację praktycznego kształcenia studentów w szkołach na terenie Siedlec, konferencji naukowych o tematyce wychowawczej, seminariów aktualizujących wiedzę, a także wspólne (integrujące) wyjazdy do teatru. Projekt zakłada także doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w sprzęt i potrzebne pomoce dydaktyczne. Wszyscy studenci i nauczyciele uczestniczący w projekcie mogą wiele skorzystać, dlatego gorąco zachęcamy do uczestnictwa w nim. Pracownicy biura projektu i koordynatorzy kierunkowi dołożą starań, aby zgodnie z nazwą było „kompetentnie, twórczo i przyjemnie”. Osoby zainteresowane projektem z wymienionych wyżej grup docelowych mogą uzyskać bliższe informacje pod adresem i telefonem Biura Projektu lub u wymienionych niżej koordynatorów kierunkowych:


Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Kierownik Projektu
dr Ryszard Kowalski