Cel projektu

Celem głównym projektu jest zrealizowanie praktyk studenckich w wybranych szkołach na terenie miasta Siedlce.

Cele szczegółowe:

  • stworzenie efektywnego modelu praktyk pedagogicznych,
  • lepsze przygotowanie studentów i nauczycieli do roli wychowawcy-nauczyciela przedmiotu   oraz niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć lekcyjnych,
  • zaktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów,
  • lepsze przygotowanie wybranych szkół do prowadzenia praktyk.