Dlaczego warto?

Nauczyciele uczestniczący w Projekcie w charakterze opiekuna praktyk będą mieli możliwość:

 • przekazania swojej wiedzy i doświadczenia młodzieży przygotowującej się do pracy nauczycielskiej,
 • doposażenia swoich pracowni przedmiotowych,
 • otrzymania materiałów wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą,
 • zaktualizowania i poszerzenia wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej,
 • uzyskania dodatkowego wynagrodzenia,
 • uzyskania dyplomu i pamiątkowego „kaganka oświaty”.

Studenci biorący udział w Projekcie:

 • zrealizują cykl praktyk pedagogicznych bardzo dobrze przygotowujący ich do przyszłej pracy nauczyciela przedmiotu – wychowawcy,
 • uzyskują zaliczenie praktyk przewidzianych planem studiów,
 • mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w Siedlcach w czasie trwania ciągłych praktyk pedagogicznych,
 • mają możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach integracyjnych,
 • w czasie praktyk będą wspierani są przez koordynatorów kierunkowych,
 • otrzymają materiały dydaktyczno-wychowawcze pomocne w trakcie praktyk i w przyszłej pracy w szkołach,
 • otrzymają dyplom i pamiątkowy „kaganek oświaty”.
Zapraszamy !