Konferencja podsumowująca projekt prowadzony w latach 2010-2014


Termin:  20 września 2014 r., godz. 10.00

Miejsce: Hotel-Restauracja "Janusz", ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce.

W programie przewidujemy: część oficjalną z udziałem władz Uniwersytetu i Miasta Siedlce, 2 wykłady, wystąpienia osób prowadzących projekt (kierownik projektu, koordynatorki kierunkowe, specjalista od ewaluacji), wystąpienia uczestników projektu, dyskusję, wręczenie dyplomów, występy artystyczne. Zapewniamy wyżywienie. Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały konferencyjne, a w nich publikację podsumowującą projekt.
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów (biologia, chemia, matematyka, przyroda), szkolnych pedagogów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie oraz studentów rekrutowanych do projektu w latach 2010, 2011 i 2012 z kierunków biologia, chemia i matematyka, ze studiów stacjonarnych (licencjackich i magisterskich) i Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Chemii/Matematyki.

Program konferencji:

 9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników.

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji, część oficjalna.

10:30 – 11:00 Przewodnik, rzemieślnik, mistrz? Różnorodność literackich portretów nauczycieli, dr Renata Bryzek, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki, Wydział Humanistyczny UPH  w Siedlcach.

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa.

11:30 – 12:20 Model praktycznego kształcenia studentów/ek/słuchaczy/-ek realizowany w projekcie. – Ryszard Kowalski, Celina Kadej, Maria Obrębska, Krystyna Wojciechowska.

12:20 – 12:30 Projekt w świetle wyników badań ewaluacyjnych – Aneta Strupiechowska, specjalistka ds. ewaluacji.

12:30 – 13:00 Występy artystyczne uczniów z Publicznego Gimnazjum nr  1 w Siedlcach.

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa.

13:30 – 14:30 Uroczyste wręczenie dyplomów dyrektorom, nauczycielom, pedagogom oraz szkołom biorącym udział w projekcie.

14:30 – 15:00 Dyskusja i zakończenie konferencji.

 


Pracowaliśmy przez cztery lata – podsumujmy razem nasze dokonania!

W imieniu pracowników projektu
Ryszard Kowalski