Galeria "Ale to już było"

Galeria 1: Szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie udziału w projekcie
Galeria 2: Szkolenie z zakresu równości szans i koncepcji zrównoważonego rozwoju dla kadry projektu
Galeria 3: Szkolenie studentów w zakresie wychowania uczniów specjalnej troski
Galeria 4: Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy
Galeria 5: Podsumowanie praktyk wychowawczych na kierunkach chemia i matematyka
Galeria 6: Szkolenie z równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć
Galeria 7: Oficjalne przekazanie sprzętu szkołom uczestniczącym w Projekcie
Galeria 8: Co nowego w nauce? - "Promieniowanie jądrowe – wróg czy przyjaciel?"
Galeria 9: Konferencja "Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w klasie?"
Galeria 10: Szkolenie z równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć
Galeria 11: Co nowego w nauce? Czy biologia molekularna jest nauką interdyscyplinarną i czy należy bać się jej niektórych zastosowań?
Galeria 12: Pierwsze plony w projekcie „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”
Galeria 13: "Komputer nauczycielem" – szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
Galeria 14: Jak wychowywać uczniów wymagających specjalnej troski?
Galeria 15: Konferencja "Wychowanie we współczesnej szkole – Dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży"
Galeria 16: Szkolenie z zakresu równości szans i niestereotypowego prowadzenia zajęć
Galeria 17: Od doświadczeń Galileusza do prognozowania epidemii grypy w Google - szkolenie
Galeria 18: Kolejni absolwenci projektu dobrze przygotowani do nauczycielskiej pracy
Galeria 19: "Komputer nauczycielem" - szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
Galeria 20: Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole”
Galeria 21: Szkolenie "Edukacja, która leczy bezsenność!"
Galeria 22: Z dyplomem i kagankiem oświaty do szkół!
Galeria 23: Konferencja podsumowująca projekt