Kontakt

Biuro Projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”
Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Bolesława Prusa 12, pok. 39
08-110 Siedlce

e-mail: praktyki@uph.edu.pl
tel./fax: (25) 643 13 80, 643 12 06

godziny pracy biura 7.30 – 15.30

PRACOWNICY PROJEKTU:

LIDER

dr Ryszard Kowalski - Kierownik Projektu

Anna Andrzejewska - Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości
mgr Olga Szynkarczyk - Asystent Projektu

Koordynatorzy kierunkowi:
- dr Maria Obrębska – biologia
- dr Krystyna Wojciechowska – chemia
- mgr Celina Kadej – matematyka

PARTNER

mgr Małgorzata Krawiecka - Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości
tel.: (25) 643 07 43, e-mail: malgorzata.krawiecka@um.siedlce.pl


PUNKTY KONSULTACYJNE KOORDYNATORÓW KIERUNKOWYCH:

dr Maria Obrębska - Koordynator kierunku biologia (biologia+przyroda),
p. 27, Instytut Biologii ul. Bolesława Prusa 12
Tel. 25 6431328

dr Krystyna Wojciechowska - Koordynator kierunku chemia,
p.4, Instytut Chemii ul. 3 Maja 54
Tel. 25 6431055

mgr Celina Kadej - Koordynator kierunku matematyka.
p. 407, Instytut Matematyki ul. 3 Maja 54
Tel. 25 6431076