Najbliższe działania

  • doposażenie gabinetów pedagogicznych w środki dydaktyczne we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie – marzec 2014 r.
  • szkolenie „Co nowego w nauce” – 30 maj 2014 r.
  • promocja trzeciej grupy studentów kończących udział w projekcie – 30 maj 2014 r.
  • wyjazd do teatru – 03.04.2014 r. i  11.04.2014 r.
  • doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach praktyk – II kw. 2014 r.