Dokumenty projektowe

REGULAMINY PRAKTYKA WYCHOWAWCZA

Regulamin śródrocznej praktyki wychowawczej Plik PDF
Regulamin śródrocznej praktyki wychowawczej (obowiązujący dla III edycji studentów/ek) Plik PDF
Zakres zmian w regulaminie śródrocznej praktyki wychowawczej wprowadzony dla III edycji studentów/ek Plik PDF
Regulamin ciągłej praktyki wychowawczej (obowiązujący dla I i II edycji studentów/ek ) Plik PDF
Regulamin ciągłej praktyki wychowawczej (obowiązujący dla III edycji studentów/ek) Plik PDF
Zakres zmian w ciągłej praktyce wychowawczej wprowadzony dla III edycji studentów/ek Plik PDF

REGULAMINY PRAKTYKA PRZEDMIOTOWA

Regulamin śródrocznej praktyki przedmiotowej Plik PDF
Regulamin śródrocznej praktyki przedmiotowej (obowiązujący dla III edycji studentów/ek) Plik PDF
Zakres zmian w regulaminie śródrocznej praktyki przedmiotowej wprowadzony dla III edycji studentów/ek Plik PDF
Regulamin ciągłej praktyki przedmiotowej (obowiązujący dla I i II edycji studentów/ek) Plik PDF
Regulamin ciągłej praktyki przedmiotowej (obowiązujący dla III edycji studentów/ek) Plik PDF
Zakres zmian w regulaminie ciągłej praktyki przedmiotowej wprowadzony dla III edycji studentów/ek Plik PDF


Karta obserwacji lekcji (dla studenta) Plik PDF
Karta obserwacji lekcji pokazowej (dla studenta) Plik PDF
Karta oceny ciągłej praktyki przedmiotowej Plik PDF
Karta obserwacji lekcji (dla nauczyciela przedmiotu / nauczyciela akademickiego / koordynatora kierunkowego) Plik PDF
Karta oceny ciągłej praktyki wychowawczej Plik PDF
Karta obserwacji lekcji (praktyka wychowawcza) Plik PDF


Wzór wstępnego harmonogramu praktyki ciągłej Plik DOC
Wzór harmonogramu odbytej praktyki ciągłej Plik DOC
Rozliczenie liczby godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych dla studenta/studentki Plik PDF


Wzór ewidencji czasu pracy Plik XLS