Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI GRUP DOCELOWYCH DO PROJEKTU:
Przyjmuje się następujące terminy w rekrutacji grup docelowych w roku 2012:

  1. Od 1.10  do 9.11.2012 r. (do godz. 15:00) - indywidualne zgłoszenia studentów składane do Biura Projektu.
  2. 15.11.2012 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. studentów.

O wynikach rekrutacji wszystkie osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub listowną.

 

Formularze

Uwaga! Wszystkie formularze prosimy o wypełnianie niebieskim kolorem.


1. Zasady rekrutacji grup docelowych do projektu:

Część I – Zasady rekrutacji szkół i nauczycieli Plik PDF
Część II – Zasady rekrutacji studentów   Plik PDF2. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkoły:

Formularz zgłoszeniowy szkoły Plik PDF


3. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa dyrektora w projekcie:

Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (dla dyrektora szkoły) Plik PDF
Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Plik PDF


4. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa nauczyciela/pedagoga w projekcie:

Formularz zgłoszenia nauczyciela/pedagoga  Plik PDF
Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
(dla nauczycieli biologii, chemii, matematyki i przyrody oraz pedagogów szkolnych)
Plik PDF
Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Plik PDF


5. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa studenta w projekcie :

Informacje kontaktowe  Plik PDF
Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Plik PDF
Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (dla studenta/tki) Plik PDF
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Plik PDF