Uczestnicy projektu

Grupami docelowymi w tym projekcie są:

1. Studenci:
  • biologii studiów stacjonarnych I i II stopnia kształcenia,
  • podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Chemii i Matematyki

2. Nauczyciele:

  • przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, przyroda,
  • szkolni pedagodzy,
  • dyrektorzy szkół.

W projekcie planowany jest udział 18 wybranych szkół z terenu Miasta Siedlce, po 6 z każdego poziomu kształcenia: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem projekt zakłada udział 216 osób, w tym 84 nauczycieli.
Zgodnie z harmonogramem projektu, rekrutacja szkół i studentów będzie zorganizowana w październiku 2010 r.