Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na druk oraz dostawę książek wraz z płytami CD/DVD

13.08.2014 r.

Uprzejmie informujemy o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na druk oraz dostawę książek wraz z płytami CD/DVD. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi restauracyjnej oraz usługi wynajmu sali

23.07.2014 r.

Uprzejmie informujemy o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi restauracyjnej oraz usługi wynajmu sali obrad na konferencję podsumowującą projekt. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych

30.04.2014

Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w celu przygotowania szkół do praktyk pedagogicznych. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych - cateringu

16.04.2014

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usługi restauracyjnej - cateringu dla uczestników szkolenia „Co nowego w nauce ?” prowadzonego w ramach projektu: „Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Szkolenie „Co nowego w nauce?”

04.04.2014

Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy osoby chętnej do przeprowadzenia szkolenia z cyklu „Co nowego w nauce?”, które odbędzie się w dniu 30 maja b.r. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą

17.04.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa lamp oliwnych/naftowych

28.02.2014

Zapraszamy do składania oferty na dostawę 141 szt. „kaganków oświaty”  (lamp oliwnych/naftowych) dla osób kończących udział w projekcie. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Wynajem autokarów do przewozu uczestników projektu

25.02.2014

Zapraszamy do składania oferty na wynajem autokarów do przewozu uczestników projektu na konferencję. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Przetarg na świadczenie usługi restauracyjnej oraz usługi wynajmu sali

12.02.2014

Uprzejmie informujemy o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi restauracyjnej oraz usługi wynajmu sali dla uczestników konferencji „Wychowanie we współczesnej szkole” organizowanej, w ramach realizowanego Projektu „Praktyki pedagogiczne-kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 

Przetarg na doposażenie pracowni pedagogicznych

07.02.2014

Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni pedagogicznych w szkołach. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich

10.01.2014

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usługi hotelowej dla studentów odbywających praktyki ciągłe, w ramach Projektu: ”Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Konferencja "Wychowanie we współczesnej szkole"

12.12.2013 r.

Informujemy o poszukiwaniu osoby zainteresowanej przygotowaniem i wygłoszeniem wykładu podczas konferencji „Wychowanie we współczesnej szkole – Twórcze myślenie, aktywne działanie w szkole”. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

13.01.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szkolenie „Komputer nauczycielem”

19.11.2013 r.

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w formie wykładów i ćwiczeń pt. „Komputer nauczycielem”. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

03.12.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na piloty do prezentacji

24.04.2013

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na piloty do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym (44 sztuk). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

15.05.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na zakup książek do pakietu studenta/tki 2

17.04.2013

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup książek wchodzących w skład pakietu studenta - praktykanta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg na zakup książek do pakietu studenta i nauczyciela

18.03.2013
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup książek wchodzących w skład pakietu studenta - praktykanta oraz nauczyciela "niezbędnik wychowawcy". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych - cateringu

8.03.2013
Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Świadczenie usług restauracyjnych - cateringu w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach projektu: "Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Zaproszenie do złożenia oferty na naklejki samoprzylepne

6.03.2013
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie naklejek samoprzylepnych w liczbie 500 szt. dla Biura Projektu.
Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.
21.03.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na lampy oliwne/naftowe „kaganki oświaty”

27.02.2013
Zapraszamy do składania ofert na lampy oliwne/naftowe zwane „kagankami oświaty” dla uczestników projektu.  
Kliknij, aby zapoznać się z ofertą
18.03.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szkolenie „Co nowego w nauce?”

27.02.2013
Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy osoby chętnej do przeprowadzenia szkolenia z cyklu „Co nowego w nauce?”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia b.r.
Kliknij, aby zapoznać się z ofertą
18.03.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych

12.02.2013
Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w celu przygotowania szkół do praktyk pedagogicznych. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie z zakresu równości ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

04.02.2013

Informujemy o uruchomieniu zapytania ofertowego na szkolnie dla grup docelowych projektu. Szkolenie planowane jest na dzień 15 marca 2013 r. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

19.02.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych oraz wynajmu sali

24.01.2013

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usług restauracyjnych oraz wynajmu sali  dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach realizowanego projektu: ”Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Konferencja "Wychowanie we współczesnej szkole"

21.12.2012

Uprzejmie informujemy o poszukiwaniu prelegenta/tki na konferencję organizowaną w ramach projektu w dniu 02.03.2013 r. nt. „Wychowanie we współczesnej szkole – dysfunkcje jako problem w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży”. Zapraszamy do składania ofert do 15 stycznia 2013 r. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

18.01.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert.

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich

11.12.2011

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usług hotelarskich w ramach Projektu „Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie" Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 

Szkolenie "Komputer nauczycielem"

13.11.2012 r.

Informujemy o poszukiwaniu wykładowcy/czyni (trenera/ki, prelegenta/ki) na usługę szkoleniową pt.: „Komputer nauczycielem” doskonalącą nowe technik informatyczne w edukacji. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

21.11.2012 r.

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

28.11.2012 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania ofert na naklejki

06.06.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu poszukuje wykonawcy 500 szt. naklejek (wzór naklejki). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych

22.03.2012 r.
Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług restauracyjnych dla projektu. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Zapytanie ofertowe na piloty do prezentacji

03.03.2012 r.
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na piloty do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym (25 sztuk). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

20.03.2012 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf w załączeniu).

Przetarg na zakup książek

23.02.2012 r.
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup książek wchodzących w skład pakietu studenta - praktykanta oraz nauczycieli i dyrektorów "niezbędnik wychowawcy". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych (powtórzenie)

14.02.2012 r.

Informujemy o ponownym wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w celu przygotowania szkół do praktyk pedagogicznych. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Zapytanie ofertowe szkolenie

07.02.2012 r.
Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej pt.: Szkolenie z zakresu równości szans ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.
23.02.2012 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na „kaganki oświaty”

03.02.2012 r.
Zapraszamy do składania ofert na lampy oliwne/naftowe zwane „kagankami oświaty” dla uczestników projektu.  Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

22.02.2012 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych

27.01.2012 r.

Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w celu przygotowania szkół do praktyk pedagogicznych. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.